Bun venit pe blogul Ecostud

Ecostud lanseaza noul blog cu informatii utile.. Coordonatorul de Securitate si Sanatate in Santier!

In cazul in care nu stiati, Beneficiarul sau manegerul de proiect, are obligatia de a desemna un coordonator in materie de securitate si sanatate, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie. – conform H.G. 300/2006.
Lipsa coordonatorului in materie de securitate si sanatate atrage contraventii ce se sanctioneaza prin amenzi ducand pana la raspunderea penala.

Atributiile coordonatorului de securitate si sanatate:
– elaboreaza Planul de securitate si sanatate, Dosarul de interventii ulterioare si Registrul de coordonare.
– coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
– coordoneaza punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile prevăzute de lege într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate .
– organizeaza ccooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
– coordoneaza activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
– ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;
– stabileste în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
– tine seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
– stabileste, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
– efectueaza vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
– avizeaza planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.
– verifica respectarea prevederilor Planul de securitate si sanatate de catre persoanele aflate pe santier;
– transmite neregulile constatate catre reprezentantul Beneficiarului precum si masurile ce se impun;
– prezinta Beneficiarului un raport privind respectarea prevederilor Planului de securitate si sanatate;