Coordonare de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Conform H.G. 300/2006. coordonatorul în materie de securitate și sănătate este necesar atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție. Pentru acest lucru Ecostud vă pune la dispoziție serviciul de coordonare de securitate și sănătate, de care dumneavoastră aveți nevoie.

Este important ca înainte de contractarea unui coordonator de șantier să vă asigurați ca acesta respectă următoarele cerințe:

 • Are o experiență profesională de minim 5 ani în construcții;
 • Are studii superioare având specializările prevăzute în art. 8 din Ordinul 242/2007;
 • Are o formare specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate, recomandat actualizata în ultimii 3 ani.

Desemnarea coordonatorului H.G.300/2006 se face doar de către beneficiarul lucrării sau de către managerul de proiect, pe durata elaborării proiectului, dar și pe perioada realizării lucrării.

plan ssm
coordonator H.G.3002006

O dată desemnat, în faza de proiectare, atribuțiile acestui coordonator SSM sunt:

 • Întocmirea unui plan de securitate și sanatate în faza de proiectare;
 • Elaborarea unui dosar de intervenții ulterioare;
 • Transmiterea planului de securitate și sănătate a tuturor celor cu responsabilități în domeniu;
 • Deschiderea unui registru de coordonare;
 • Stabilirea în colaborare cu beneficiarul și/sau managerul de proiect, a măsurilor generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului;
 • Participarea la întrunirile organizate de beneficiar și/sau de managerul de proiect;
 • Se ocupă de organizarea și coordonarea de securitate și sănătate între proiectanți.

Pentru început, în faza de execuție, coordonatorul de securitate și sănătate se va asigura că beneficiarul sau managerul de proiect au întocmit declaratia prealabila și au comunicat-o inspectoratului teritorial de munca cu 30 de zile înainte de începerea lucrarilor.

În faza de realizare a lucrarii, coordonatorul SSM este obligat sa:

 • Coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 • Coordoneze punerea în aplicare a maăsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă principiile prevăzute la art. 56, din H.G 300/2006 într-un mod coerent și responsabil, și aplica planul de securitate și sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);
 • Adaptează sau solicită să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănatate prevăzut la art. 54 lit. b) și ale dosarului de intervenții ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;
 • Organizează cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităţilor acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciproca și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;
 • Coordonează activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
 • Ia măsurile necesare pentru că numai persoanele abilitate să aibă acces pe șantier;
 • Stabilește, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului;
 • Ține seama de toate interferențele activităţilor din perimetrul șantierului sau din vecinatatea acestuia;
 • Stabilește împreună cu antreprenorul obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectiva, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;
 • Efectuează vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și sănătate;
 • Avizează planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora.

Nu uitați ! Lipsa coordonatorului în materie de securitate și sănătate atrage contravenții ce se sancționează prin amenzi ducând până la răspunderea penală.

Ai nevoie de informații suplimentare?

0720.047.871 / 0755.067.229

Apelează cu încredere!