Raportarea datelor privind Gestionarea Deșeurilor

Începând cu data de 26 august 2021, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (prin care au fost abrogate Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate), tipurile de rapoarte și termenele de transmitere sunt următoarele:

raportari de mediu
  • Raport privind gestionarea deșeurilor – termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 15 martie, în format letric și in SIM – acest tip de raportare se aplica tuturor agentilor economici, indiferent de sectorul de activitate;
  • Raport privind gestionarea uleiurilor uzate – termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 30 aprilie (art. 49, alin. 9);
  • Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat și Raport privind progresul înregistrat – termen: anual, pentru anul precedent, până la data de 31 mai  (art. 44);
  • Raportare anuala a cantitatilor de ambalaje introduse in piata catre Agentia pentru protectia mediului pana la data de 25 februarie pentru anul anterior;
  • Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate – 15 martie;
  • Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati, pana la data de 28 februarie pentru anul anterior, catre ANPM;
  • Raportarea anuala la ANPM a DEEE-urilor colectate, pana la data de 20 martie pentru anul anterior;
  • Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii).

Ai nevoie de informații suplimentare?

0720.047.871 / 0755.067.229

Apelează cu încredere!