Declaratii la Fondul de Mediu

Operatorii economici posesori de marcă proprie, cei care importă, produc sau distribuie produse ambalate indiferent de industrie, precum si deținătorii de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, au obligații către Administrația Fondului pentru Mediu.

Taxele si contributiile datorate Fondului catre Mediu se achita lunar, trimestrial sau anual. Acestea sunt reprezentate de:

 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu;
rapotare Fondul de Mediu
 • contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare;
 • contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje și a deșeurilor de ambalaje insemnand orice companie care introduce pe piața națională produse ambalate prin: import, achiziții intracomunitare, producție de produse pe piața națională, producție de ambalaje de desfacere, supra-ambalare, dare spre închiriere a ambalajelor sau deține marcă proprie;
 • o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;
 • o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii;
 • o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării;
 • contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
 • ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport;
declaratii fondul de mediu
raportare
 • o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse;
 • contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori;
 • contribuție aferentă introducerii pe piata națională de echipamente electrice și electronice, conform anexei nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Contribuțiile se plătesc în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate. Greutatea ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice si electronice precum si a bateriilor si acumulatorilor se stabileste in baza facturilor si anexelor acestora, avize de insotire a marfii, documente de transport , documente vamale, fise tehnice ale produselor, documente de cantarire actualizate anual sau ori de cate ori se modifica greutatea acestora. Declarațiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Pentru incarcarea declaratiei in aplicatia pusa la dispozitie de Fondul pentru Mediu, in vederea generarii unui cont de utilizator, este nevoie sa se depuna o cerere, alaturi de semnatura electronic certificate. Pentru persoana imputernicita este nevoie de o declaratie notariala.

Ai nevoie de informații suplimentare?

0720.047.871 / 0755.067.229

Apelează cu încredere!