PRINCIPIILE NOASTRE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului www.ecostud.eu si parcurgerea acestei politici, rezulta ca sunteti de acord cu aceasta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si a prevederilor stipulate in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Ecostud Srl administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii serviciilor oferite de Ecostud Srl.
Aceasta politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului ecostud.eu. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea datelor cu caracter personal va rugam sa nu utilizati site-ul www.ecostud.eu, astfel:
Prelucram datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent in raport cu persoana vizata;
Colectam datele cu un scop bine determinat, explicit si legitim si nu prelucram ulterior aceste date intr-un mod incompatibil cu acest scop;
Nu va vom solicita decat strict datele de care avem nevoie in raport cu scopurile in care le prelucram;
Luam toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse din evidentele noastre sau rectificate fara intarziere ;
Luam toate masurile tehnice si organizatorice astfel incat datele sa fie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate aceste date;
Luam toate masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale a acestora;
Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protectia datelor.

 

CE FEL DE INFORMATII COLECTAM DE LA DVS.
Colectam de la dvs. date cu caracter personal in urmatoarele moduri :
Direct de la dvs. (persoana vizata) – prin solicitarea datelor cu caracter personal necesare prestarii serviciilor si indeplinirii formalitatilor financiar-contabile legale
Direct de la dvs. (persoana vizata) prin intermediul site-ului web www.ecostud.eu – formularul de contact.
De la un alt operator, in scopul indeplinirii unor obligatii contractuale

 

CARE ESTE TEMEIUL IN BAZA CARUIA PRELUCRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor este realizata Conform Regulamentului General Privind Protectia Datelor, art.6 -Legalitatea prelucrarii, punctul b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.
Societatea Ecostud SRL in calitate de “imputernicit” respecta principiile art.5.din Regulament si prelucreaza datele cu caracter personal primate de la client in baza contractelor de prestari servicii incheiate conform legislatiei aplicabile fiecarui domeniu strict pentru serviciile mentionate in contracte.

 

CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom pastra datele dvs. pe perioada existenței unui contract în baza caruia prelucram aceste date, plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.
Dupa prelucrarea datelor cu caracter personal, cele care nu ne mai sunt necesare sunt sterse imediat din toate evidentele noastre, conform procedurilor interne.
Nu prelucram si nu transmitem aceste date niciunei alte entitati, fara acordul Operatorului, si fara un motiv legitim prevazut de lege, de Regulamentul General privind Protectia Datelor sau de dreptul Uniunii Europene.

 

CUM PROTEJAM INFORMATIILE COLECTATE DE LA DVS
In vederea protejarii datelor cu caracter personal, sunt implementate masurile tehnice si organizatorice de securitate necesare (sisteme de operare cu licenta, programe antivirus, contracte cu furnizori de servicii IT care respecta prevederile GDPR, proceduri interne).
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt supuse unor proceduri interne stricte, astfel incat sa ne asiguram ca acestea sunt protejate impotriva oricaror brese de securitate.
Analizam si imbunatatim in mod constant masurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal impotriva oricarui acces neautorizat, pierdere accidentala, dezvaluire sau distrugere.

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA
Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate
Va vom furniza, in baza unei cereri pe care ne-o puteti adresa, informațiile privind acțiunile întreprinse de noi in vederea solutionarii acesteia, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.
Dreptul de acces al persoanei vizate
Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți datele noastre de contact.
Dreptul la rectificare si stergere
Aveti dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, sau stergerea acestora, in anumite circumstante.
Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate, în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte sau in cazul in care doriti stergerea acestora, ne puteti adresa o solicitare in acest sens, iar noi vom lua toate masurile necesare in vederea solutionarii cererii dvs. in cel mai scurt timp posibil.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către societatea noastra a datelor dvs. cu caracter personal.
Obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
Dreptul la opozitie
În orice moment, aveti dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.