Hotărârea nr. 170/2004

Hotărârea nr. 170/2004

privind gestionarea anvelopelor uzate
Mai mult

Hotărârea nr. 1132/2008

Hotărârea nr. 1132/2008

privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
Mai mult

Legea nr. 249/2015

Legea nr. 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Mai mult

Ordinul nr. 572/2019

Ordinul nr. 572/2019

pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanța
Mai mult

Ordinul nr. 578/2006

Ordinul nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Mai mult

Ordonanța de urgență nr. 196/2005

Ordonanța de urgență nr. 196/2005

privind Fondul pentru mediu
Mai mult

Ordonanța de urgență nr. 5/2015

Ordonanța de urgență nr. 5/2015

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Mai mult