atributiile coordonatorului de securitate si sanatate

Atributiile coordonatorului de securitate si sanatate, in faza de realizare a lucrarii

a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
b) sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b);
Coordonatorul de securitate si sanatate in munca, va fi instiintat din timp, inainte de intrarea pe santier a noilor societati. Acesta va transmite Planul de securitate si sanatate, care contine si principiile aplicabile pe durata realizarii lucrarii, conform art. 56. Pentru a verifica modul in care se respecta prevederile planului de securitate si sanatate, coordonatorul de securitate si sanatate face vizite si intocmeste rapoarte cu neconformitati si masuri de realizat. Rpoartele vor fi semnate de luare la cunostinta si transmise prin email, tuturor angajatorilor, lucratorilor independenti.
c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. c), in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
Concret, care sunt adaptarile? In situatia in care nu se modifica nimic in proiect, referitor la materiale de constructii, echipamente de munca, proceduri de lucru, ce se poate adapta?
d) sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
Coordonatorului i se va pune la dispozitie jurnalul de santier, cu datele de contact ale angajatorilor, lucratorilor independenti participanti. In functie de activitatile desfasurate de acestia, coordonatorul va transmite raportul intocmit de acesta, ce contine masuri, sugestii ce au rolul de a prevni accidentele si riscurile profesionale, de a informa lucratorii.

atributiile coordonatorului de securitate si sanatatee) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
Dovada si actiuni ce trebuie intreprinse:
– De exemplu, la activitatea de sapaturi – se va solicita instuctiunea de lucru in care sa fie prevazut si tipul de sprijirniri de mal adoptat.
– Elaborarea unei fise de control a sapaturii, prin care se verifica/urmareasye aplicarea corecta a instructiunilor.
f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
Dovada si actiuni ce trebuie intreprinse: Masurile se vor discuta in cadrul sedintei de comandament. Daca lucrarea are un antreprenor general, acesta se va ocupa de realizarea acestora. Masurile se aduc la cunostinta antreprenorului prin intermediul unui document si sunt semnate de acesta:
– imprejmuirea santierului cu gard de 2 m, pentru constructii civile respectiv semnalizarea conform proiectului rutier pentru drumuri.
– montarea idicatoarelor de securitate: ,,Accesul interzis persoanelor neautorizate!’’
– accesul este interzis doar lucratorilor care au fost instruiti – instruirea colectiva, pe baza de ecuson, daca este posibil.
– lucratorii vor semna prezenta, in registrul de la poarta – nu au acces daca nu se gasesc pe lista;
– vizitatorii vor avea acces doar dupa instruirea colectiva.
g) sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
Se elaboreaza un document cu masurile generale aplicbile santierului. Acestea se stabilesc in cadrul sedintei de comandament. Documentul este semnat de toate partile paricipante.
h) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
In orice caz, este necesara identificarea si evaluarea riscurilor rezultate din aceste interferenţe, analizând coincidenţa in timp si spaţiu a lucratorilor, masinilor, echipamentelor de lucru, dispozitivelor auxiliare, etc aferente diferitelor activitaţi. Pe baza rezultatelor acestei evaluari, trebuie adoptate masurile preventive necesare, care trebuie sa includa proceduri de lucru sigure, cu instrucţiuni adecvate pentru lucratorii afectaţi. Acele companii care desfasoara alte activitaţi decât cele de construcţii (controlul calitaţii, control tehnic, aprovizionare cu materiale, etc.) nu sunt considerate contractori sau subcontractori.
Aceste companii trebuie sa fie informate cu privire la pericolele care exista pe santierul de construcţii si asupra masurilor preventive pe care trebuie sa le adopte.
Aceasta fara a elimina obligaţia acestora de a-si organiza propria activitate de prevenire, de evaluare a riscurilor care rezulta din propria activitate pe santier, si de a stabili masurile necesare pentru eliminarea sau minimizarea unor asemenea riscuri.
i) sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
Se elaboreaza un document ce cuprinde obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiile de ridicat sarcini, accesul pe santier. Obligatiile se stabilesc in cadrul sedintei de comandament. Documentul va fi semnat de partile participante.
j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
Beneficiarul impreuna cu antreprenorul/subantreprenorii, trebuie sa efectueze vizite comune pe santier, pentru a cunoaste modul de organizare al santierului, locurile de depozitare, de prim ajutor, zonele cu risc ridicat si specific, s.a. in vederea elaborarii unui plan propriu adecvat santierului.
k) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.
Deoarece multe societati intampina probleme la avizarea acestora, va rog sa ma ajutati cu clarificari: daca acest lucru este legal sau este un abuz? Personal consider ca trebuie avizat dar cu observatii.
Situatia in care Planul Propriu respecta structura impusa de lege , dar coordonatorul nu avizeaza, deoarece impune metoda de evaluare sau alte elemente pe care el le considera: gen instructiuni de lucru, s.a. – o consider ilegala.

Categorii

Articole Recente

Ecostud - Coordonator ssm santier

Contacteza-ne!

Urmareste-ne pe: