planul propriu de securitate si sanatate in munca

Planul propriu de securitate si sanatate in munca

PLANUL PROPRIU – CE TREBUIE SA CONTINA ?
Conform art. 24 din H.G. 300/2006, planul propriu va cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor / subantreprenor.
Pentru a elabora un Plan Propriu complet , se vor respecta capitolele prevazute la art. 31. din H.G. 300/2006 si anume:

1. Numele si adresa antreprenorului / subantreprenorului
Se trec datele de identificare:

Numele antreprenorului / subantreprenoruluiAdresa antreprenorului / subantreprenorului
  

2. Numarul lucratorilor pe santier.
Se va indica numarul de lucratori care isi vor desfasura activitatea pe santier.

3. Numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor:

Numele persoanei desemnate (sef santier, sef de echipa)Datele de contact: telefon, email
  

4. Durata lucrarilor, indicand data inceperii acestora:

Data de inceput a lucrarilorData estimata de finalizareDurata aproximativa
   

5. Analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalţi participanţi la procesul de munca pe santier

Prezentarea procesele tehnologice de executie care, prin riscurile pe care le prezinta, pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor sau a celorlalti participanti la procesul de munca.

6. Evaluarea riscurilor previzibile legate de :

1) modul de lucru;
2) materiale utilizate;
3) echipamentele tehnice folosite;
4) utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase;
5) deplasarea personalului;
6) organizarea santierului.

Evaluarea se va face pentru componentele sistemului de munca mai sus mentionate.
Atentie! Acest capitol, nu se va completa cu evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru, cum este prevazut in H.G. 1425/2006 actualizata.
Deoarece legislatia nu impune o metoda anume de evaluare, puteti folosi la alegere, metoda pe care o doriti, pentru a evalua modul de lucru, materialele utilizate, echipamentele tehnice, substantele sau preparatele periculoase, deplasarea personalului si organizarea santierului. Sunt coordonatori de santier care impun metoda de evaluare, insa este important sa va sustineti punctul de vedere si sa folositi metoda care va este cel mai bine cunoscuta, fara a accepta nicio forma de abuz.

7. Masuri pentru asigurarea sanataţii si securitaţii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care antreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva sau individuala.

planul propriu de securitate si sanatate in munca

Nu uitati de Prima pagina! Aceasta va contine numele proiectului, numele antreprenorului/subantreprenorului.
Tot pe prima pagina, trebuie completat, creat spatiu, pentru avizarea coordonatorului, a medicului de medicina muncii, a comitetului de scuritate si sanatate in munca sau reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice SSM.

 

AVIZAT NUME / PRENUMESEMNATURA
COORDONATOR SSM  
MEDIC MEDICINA MUNCII  
COMITET CSSM / REPREZENTANTII LUCRATORILOR  
INTOCMIT  

Pentru a oferi un aspect profesionist, puteti pagina planul si adauga cuprins, pentru a identifica mai usor capitolele.

Categorii

Articole Recente

Ecostud - Coordonator ssm santier

Contacteza-ne!

Urmareste-ne pe: